Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán

Nguần: Vietcombank.

Trân trọng !.