Kết quả tìm kiếm
Diện tích: 60.m2
Giá : 155 tỷ/căn đ
Ngày: 25-12-2018
Diện tích: 200.m2
Giá : 435 tỷ đ
Ngày: 26-12-2018