background
Seller page
Instruction|Privacy & Policy|Support
logo
Category
Điện thoại - Máy tính bảng

Điện thoại - Máy tính bảng

Điện gia dụng

Điện gia dụng

Cây cảnh - Cây Thuỷ sinh

Cây cảnh - Cây Thuỷ sinh

Điện thoại - Máy tính bảng

Điện thoại - Máy tính bảng

Điện gia dụng

Điện gia dụng

Cây cảnh - Cây Thuỷ sinh

Cây cảnh - Cây Thuỷ sinh

Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner Image
Banner ImageBanner Image

Phiên đấu giá đang diễn ra

Show more

Phiên đấu giá đang diễn ra

Show more

Background Blur

Hướng dẫn đấu giá

Bước 1:

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký với email hoặc sđt

- Đăng ký với tài khoản Facebook hoặc Google

Background step 2
Bước 2:

Chọn buổi đấu giá muốn tham gia

- Buổi đấu giá công khai: tất cả mọi người đều có thể tham gia

- Buổi đấu giá kín: chỉ những người trong nhóm mới được tham gia buổi đấu giá

Background step 2
Bước 3:

Đặt giá

Bạn có thể đặt giá và theo dõi diễn biến/lịch sử của phiên đấu giá khi bấm vào “chi tiết diễn biến” của phiên đấu giá

Background step 2
Bước 4:

Kết thúc phiên đấu giá

- Nếu bạn là người thắng cuộc, bạn sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tài khoản để thực hiện thanh toán cho buổi đấu giá và cập nhật thông tin nhận hàng

- Tùy vào từng buổi đấu giá, bạn sẽ có những phương thức thanh toán khác nhau để thanh toán cho đơn hàn

Background Heart

Tin tưởng bởi người dùng

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

Reviewer Image

Sean Rose

Really, really liking @reflectnotes so far. It's just the right amount of simple/fast for a personal note taking app and does most of the hard work of organizing in the background.

logo

Công ty TNHH đấu giá Chốt Giá

Tax code: 0010001001

contact@chotgia.vn

0233 444 444

About us

Introduce

Operating Regulations

User Manual

Policy

Frequently Asked Questions

Information Security Policy

Terms of use

seller
Become a seller now
Become a seller and sell everything you want immediately.

Sign up to receive news

Sign up to receive updates via email

Copyright 2023 © Công ty TNHH đấu giá Chốt giá

Designed & Developed by Teklabs